Med Strongcrete metoden blir betongen stark där den behöver vara stark

När man gjuter en horisontell betongplatta packas betongen hårdast i botten eftersom tyngden av ovanliggande material pressar nedåt tack vare tyngdkraften. Styrkan i betongplattan varierar därför längs ett vertikalt tvärsnitt.

För slutresultatet är det dock ytan av gjutningen som har störst betydelse. Ett kompaktare och starkare täckskikt förlänger livslängden väsentligt på betongen eftersom det är ytan som utsätts för yttre påfrestningar och slitage. Ett tätare ytskikt utan sprickor är inte bara vackert att se på utan förhindrar även klorider att nå armeringen och minskar risken av korrosionsangrepp på armeringen. Kompakta ytor blir även planare då efter sjunkning av betongen minskar, vilket i sin tur spar tid och pengar om man vill efter bearbeta ytan med t ex diamantslip.

Strongcrete metoden packar täckskiktet i tidigt skede så det blir kompakt och efter bearbetar ytskiktet så det blir tätare. Resultatet blir en hållbarare produkt och en bättre finish på ytan.

Traditionellt behandlad yta

Traditionellt behandlad yta

Strongcrete behandlad yta

Strongcrete behandlad yta

Bromma Blocks

För sk designbetong krävs både en dekorativ och slitstark yta. När entrén till Bromma Blocks gjöts 2010 i samarbete med Skanska användes Strongcrete metoden på delar av entréområdet. Det är idag lätt att se var man använt traditionella metoder och Strongcrete metoden. 

Ett vanligt problem med kajer är när vatten tränger ner genom sprickor i betongen och angriper armeringen som börjar rosta och kajen faller sönder. Kajen i Stocksund var ett av våra första projekt och har nu stått sprickfri sedan 2002 tack vare Strongcrete metoden.

FormConsult AB

Skogshemsvägen 7B
14141 HUDDINGE
info@formconsult.se

FormConsult AB

Framtidens gjutteknik för betong!

Kontakta oss!