Den Nya Tekniken™

– hemligheten bakom RolliT’s produktserie är båda enkel och genial

FormConsults produktserie underlättar produktionen och ger en bättre slutkvalitet – en planare, starkare och tätare betong.

Get the Flash Player to see this content.

Istället för att gjuta på traditionellt sätt och sedan på övertid efterarbeta med glättare har FormConsult utvecklat en modern teknik. Den kallas Den Nya Tekniken och är både enklare och effektivare än den traditionella gjutningsprocessen. Resultatet är bättre kvalité och tidsbesparing – och inget behov av övertidsarbete under dåliga ljusförhålanden.

Tekniken innebär en modern metod att behandla färsk betongmassa vid gjutning av horisontella ytor. Den gör gjutningsarbetet till en bättre kontrollerad process och undanröjer många vanliga produktionsproblem. Bandmaskinen ger en vertikal vibrering under tryck vilket innebär möjligheten att utföra en extra komprimering – eftervibrering – av horisontella betongytor i ett tidigt skede av gjutningen.

Den Nya Tekniken™ är en helsvensk innovation. Den gör det möjligt att samtidigt plana, vibrera och att eftervibrera betongen på ett rationellt sätt. Samtidigt som betongytan planas blir den effektivt eftervibrerad. Ytskiktet blir därmed tätare och starkare jämfört med betong gjuten på traditionellt vis. För t.ex. en brobana eller en torgyta är detta av stor betydelse för livslängden. Risken för uttorkning och sprickbildning i ytan vid gjutning i varmt och blåsigt väder minskar väsentligt.

Modern betong sjunker ihop – sätter sig – efter att den lagts ut i formen. Ytan blir ofta knottrig när betongen fått eftersjunka. Det viktiga ytskiktet blir inte kompakt, det blir sämre komprimerat. Slutresultatet blir därför inte så bra. Rätt bearbetning och komprimering är viktig. Kvaliteten hos ytskiktet är speciellt viktig för att uppnå beständighet hos konstruktionen.

Plattor på mark, flygfält, industrigolv, brobanor, torgytor, mönsterbetong, stålfibergjutningar, betongvägar och parkeringsytor. Reparationer, tunna reparationskikt och/eller andra pågjutningar är andra användningsområden där Den Nya Tekniken innebär stora fördelar för entreprenören och brukaren.

Man kan lägga ut betongen i rätt nivå på många sätt beroende på funktionskraven. Vi rekommenderar dock alltid planing med Motorsloda innan Bandmaskinen används. Oavsett vilken metod att fördela massan som användes kan Bandmaskinen brukas till att förbättra planhet, täthet och slitstyrkan.  Resultat – en bättre slutprodukt!

Dagens betong innehåller ofta tillsatser. Den går inte att vibrera på samma sätt som man gjorde förr. Innehållet var då bara cement, sand, sten och vatten. Modern betong innehåller flera komponenter och är en mer komplicerad produkt. I en modern lättflytande betong finns dock en risk att man får en oönskad separation. Genom att behandla ytan medans den fortfarande är mjuk och formbar kan man minska på kemikaliebehovet och undvika problemet.

FormConsult AB

Skogshemsvägen 7B
14141 HUDDINGE
info@formconsult.se

FormConsult AB

Framtidens gjutteknik för betong!

Kontakta oss!