• Rollit Bandmaskin
  • Rollit Bandmaskin
  • Rollit Bandmaskin
  • Rollit Bandmaskin
  • Rollit Bandmaskin

Bandmaskinen för planare och tätare betongytor.

Rollit Bandmaskin är fjärrstyrd

 

– operatören behöver inte beträda den nylagda betongytan

 

Maskinen är fjärrstyrd och så lätt att den kan köras på färsk betongmassa. Nu kan man ge betongen en finare, maskinellt borstad yta. Rollit Bandmaskin har en två meter bred borste. Eftervibrering minskar risken för ofta förekommande tidiga krympsprickor. Modern betong med hög cementhalt och flyttillsatser är som känt mer benägen att krympa och spricka. Med vår teknik minskas risken väsentligt.

Klarar hel- och halvflytbetong, anläggningsbetong och s.k. självkompakterande lika bra!

Genom att yttrycket är så lågt kan maskinen bearbeta ytan långt innan den kan bära en konventionell glättningsmaskin. Ytan är färdigbehandlad redan 2-3 timmar efter att betongen har lagts ut.

Innan en glättare kan köras på ytan behöver betongen styvna mycket vilket innebär att den inte längre är formbar. Endast ytliga sprickor och ojämnheter kan då åtgärdas. Vår metod skiljer sig från övriga genom att vi gör en tidig eftervibrering – när betongen enbart har eftersjunkit – därmed erhålls ett planare, tätare och ett starkare ytskikt. Ytan blir dessutom mer beständig mot kloridmigration (inträngande saltlösning).

Ytan är ofta den del av konstruktionen som är den mest utsatta delen. Därför är det viktigt att erhålla högsta kvalitét där – det gör vår metod helt unik.

 

FormConsult AB

Skogshemsvägen 7B
14141 HUDDINGE
info@formconsult.se

FormConsult AB

Framtidens gjutteknik för betong!

Kontakta oss!