Här hittar du några av de gjutningsarbeten som har utförts tillsammans med FormConsult

Slitbetong på E4 Sundsvall Bro över Ljungan 2014

Slitbetong på E4 Sundsvall Bro över Ljungan 2014

Här har RolliT RoboT planat och efterkompakterat slitbetongen! Se gärna filmen på  http://www.dagbladet.se/medelpad/sundsvall/taligare-och-billigare gjord av Sofia Wiklund.  Trafikverket har en artikel som heter “Slitbetong på broarna mellan Myre och Skönsmon”  Peab har valt att på 24 broar lägga slitbetong istället för asfalt. Sök på “slitbetong E4” om du vill läsa mer.  

Bromma Center

Bromma Center

2010

3000 kvadratmeter stor entré till Bromma Center gjöts av Skanska i sammarbete med FormConsult AB.

Läs om projektet

Kvarter Båtklubben

Kvarter Båtklubben

2010

FormConsult AB gjöt tillsammans med SKANSKA Kvarter Båtklubben.

Läs om projektet

Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad

2008

FormConsult AB gjöt garageplats i Hammarby Sjöstad.

Läs om projektet

Parkeringshus

Parkeringshus

2008

“Om 10 år kommer alla att gjuta på det här sättet” kommenterade Ari Hietala, Betongpumpansvarig, Skanska Betong.

Läs om projektet

Betongväg vid Liljeholmstorget

Betongväg vid Liljeholmstorget

2004

300 meter lång och 10 m bred betongväg för SL’s bussar ner till tunnnelbaneentrén.

Mer om projektet

100 Knutars Backe

100 Knutars Backe

2007

Skanska gjöt helt 6 000 kvm helt sprickfria tunneltak med vår teknik.

Läs om projektet

Kajgjutningar 2011 och 2002

Kajgjutningar 2011 och 2002

2002

Reparation av kaj genom en pågjutning 7 x 48 meter. Ännu idag (2010) inga sprickor!

Läs om projektet

Överfartsbro

Överfartsbro

1998

Sedan 1998 har Formconsult varit med och efterbehandlat flera broar bland annat mellan Stockholm och Eskilstuna.

Läs om projektet

FormConsult AB

Framtidens gjutteknik för betong!

Kontakta oss!