FC i Abu Dhabi

  • FC i Abu Dhabi
  • FC i Abu Dhabi
  • FC i Abu Dhabi
  • FC i Abu Dhabi
  • FC i Abu Dhabi

FormConsult besökte Wold Future Energy Summit i Abu Dhabi 2011 där bland annat Exportrådet, Energimyndigheten och Kronprincessan Victoria närvarade. Bland annat så besöktes Masdar City som planeras bli världens första koldioxidneutrala stad.

FormConsult AB

Skogshemsvägen 7B
14141 HUDDINGE
info@formconsult.se

FormConsult AB

Framtidens gjutteknik för betong!

Kontakta oss!