Skillnaden mellan vanliga ytor och ytor gjutna med RolliT produktserie

Att gjuta en betongplatta horisontellt innebär faktiskt att betongen kommer att packas hårdast i botten. Det beror på att tyngden av ovanliggande material pressar betongen hårdare. Styrkan i betongplattan kommer därmed att variera längs ett vertikalt tvärsnitt. Olyckligtvis är det ofta ovansidan av gjutningen som är av störst betydelse för slutresultatet då det är den som kommer att påverkas av olika yttre påfrestningar beroende av omgivande miljö. Av estetiska skäl är ytan av betydelse eftersom det är den vi ser. Oönskade sprickor är idag vanliga och kan vara farliga för armeringen som då lättare angrips av klorider. De flesta normer är baserade på osprucken betong och sprickor medför att inte rätt kvalitétsnivå uppnås beträffande motståndskrafter mot korrosion på armering.  Genom att packa och borsta ytskicktet i ett tidigt skede får ytan behandlad med RolliT både en hållbarare produkt och finare finish. Enkelt och smart!

Yta som inte är etfterkompakterad
.
 

Yta som är etfterkompakterad
.

 

.

Vi har utfört många gjutningar som vi är stolta över och det är fascinerande hur fina ytorna blir när man använder vår metod.

Här ser du ytan på en gjutning i Bromma. Entren till Bromma Blocks är dekorativ och slitstark på samma gång.

Kajen i Stocksund är ett annat exempel på en yta som är helt sprickfri tack vare vår metod. Det innebär t.ex. att salt inte kommer åt armeringen lika lätt. Något som är ett vanligt problem för kajer. Saltvatten gör att armeringen i betongen rostar och till sist faller kajen sönder. Den här kajen har nu stått sprickfri i 10 år vilket är värt att beundra.

.


FormConsult AB

Skogshemsvägen 7B
14141 HUDDINGE
070 2819720
+46 70 281 97 20

FormConsult AB

Framtidens gjutteknik för betong!

Kontakta oss!