FormConsult AB

är ett företag som har lång erfarenhet av både betongtillverkning, prefab och platsbyggd produktionsteknik

Idag utvecklar och säljer FormConsult maskiner och metoder för byggverksamhet. I samarbete med de bästa konsulter, betongleverantörer och entreprenörer arbetar vi aktivt för att utveckla en bättre kvalitetsnivå inom betongteknikområdet mot målet ett beständigare och miljövänligare byggande.

FormConsult söker ständigt kompetenta företag, konsulter och entreprenörer som vill utveckla metoder eller teknik för att producera ännu bättre resultat. Kontakta oss gärna – vi behöver idag många fler duktiga entreprenörer som kan utföra krävande entreprenader med våra moderna maskiner och Den Nya Tekniken. Livscykeltänkande vinner idag terräng. Låga produktionskostnader och stora reparationer inom några år är inte lönsamt. Bara s.k. ”vanlig betong” är idag inte tillräckligt för byggherren! Det blir dyrare i längden visar all erfarenhet under den senaste tiden.

Företaget grundades år 1985 med visionen att realisera nya idéer inom byggsektorn. Ett nytänkande behövdes för att föra ett tungt och slitsamt gjutningsarbete till en modernare nivå. En vision är idag realiserad i produktserien RolliT och gjutmetoden Den Nya Tekniken

______________________________

Yngve Alvarsson _________________Daniel Carlsson___________________Peter Alvarsson

VD__________________..__________Designingenjör____________________Produktchef

.

FormConsult AB

Skogshemsvägen 7B
14141 HUDDINGE
070 2819720
+46 70 281 97 20

FormConsult AB

Framtidens gjutteknik för betong!

Kontakta oss!