FC welcomes LEED

På Skanska har de tagit del av allmänhetens ökande krav på miljöanpassade byggen.

”Det amerikanska miljöcertifieringssystemet Leed ska användas även i Skanskas verksamhet i Norden. Leed är ett frivilligt system för att utveckla effektiva och ekologiskt hållbara byggnader. Leed står för ”Leadership in Energy and Environmental Design” och är ett internationellt system för miljöcertifiering av byggnader.”
Byggindustrin.se, 13 september 2010.

Skanskas första byggnaden efter den nya standarden stod klar i slutet av 2009.
Vi hoppas bara att modellen även ska innefatta krav på gjutmetoder och gjutkvalité.

FormConsult AB

FormConsult AB

Skogshemsvägen 7B
14141 HUDDINGE
+46(0)8 774 21 25
+4670 281 97 20

FormConsult AB

Furture techniques for concrete construction

Contact us